Astrologisch advies

Ik heb gekozen om geen hele geboortehoroscopen meer te duiden maar probleemgericht te gaan werken. Het algemeen duiden van een geboortehoroscoop of karakteranalyse is vaak een enorm verhaal en de klant kan enkel ‘jeetje, dat klopt' of ‘ik herken me hier niet in' roepen om het hele epistel vervolgens in de la te deponeren. Perioden waarin relaties verbroken worden, kinderen ons grijze haren bezorgen, we ontslagen worden, financieel in de malaise zitten, ons huis of bedrijf aan de straatstenen niet kwijtraken of wanneer we zwaarmoedig of zonder aanwijsbare reden depressief en verdrietig zijn, komen niet uit een algemene horoscoopduiding.

Waarschijnlijk vanuit mijn achtergrond als maatschappelijk werkster lijken die moeilijke perioden mij functioneler een astroloog te raadplegen dan voor een opsomming van algemene karaktereigenschappen waar men doorgaans al vele tientallen jaren mee leeft.

Wanneer iemand zich aanmeldt bij mij met een vraag over een moeilijke periode in zijn of haar leven dan gebruik ik een aantal ‘progressietechnieken' op de geboortehoroscoop en kijk waar de problemen vandaan komen en geef inzicht in het te verwachten verloop ervan.

Die progressietechnieken zijn transits, secundaire progressies en primaire directies en ik bekijk daarbij de solaren (jaarhoroscopen) van de persoon voor de komende jaren. Dit klinkt tamelijk technisch maar waar het op neer komt is dat men na een dergelijk advies een goed beeld heeft van wat er gaat gebeuren in de nabije toekomst rondom de vraag en dat men weet waar de knelpunten zitten.

Bij de analyse zit altijd de horoscoop en vaak laat ik de klant ook zien waarop ik mijn uitspraken baseer.

Bij het raadplegen van een astroloog moet de klant zich terdege realiseren dat het antwoord niet altijd dat is wat hij/zij graag zou willen horen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat hij/zij bij het stellen van de vraag weet dat er ook een moeilijk antwoord uit kan komen. Een astroloog spreekt iemand geen moed in of steekt hem geen hart onder de riem. Een astroloog leest standen en aspecten van planeten en andere horoscoopinhouden en die vertaald hij naar begrijpelijke duiding.

In de astrologie hangt of staat alles met een exacte geboortetijd! Hoe exacter de geboortetijd hoe exacter ik data kan aanwijzen waarop zaken gaan gebeuren. Het is dus van groot belang voor de klant zelf dat hij/zij een geboortetijd aanlevert die zo precies mogelijk is.

In principe wantrouw ik alle tijden die afgerond zijn op het hele of het halve uur. Dus mijn advies is haal een uittreksel uit het geboorteregister dan ben je zekerder dan te bouwen op de herinnering van moeder die vaak meerdere kinderen gekregen heeft en het niet meer precies weet of door elkaar haalt.

Sinds 1893 is het in Nederland verplicht bij aangifte van de geboorte een tijd op te geven bij de burgerlijke stand. Dan nog komt het helaas voor dat, vooral bij geboorten thuis, de tijd is afgerond. Wil de klant toch een advies bij een afgeronde geboortetijd dan houd ik zeker een slag om mijn arm maar zal dat ook zeggen.

Hoe werkt een advies bij mij en wat zijn de diverse mogelijkheden?

Persoonlijk advies:

Men stuurt mij een email met de geboortedatum, tijd en plaats en een beknopte uitleg van de situatie waar men het verloop van wil weten.

Na ontvangst van de betaling ga ik aan het werk en de klant ontvangt binnen een week een duidelijk leesbare uitwerking van toekomstige ontwikkelingen.

De klant kan dan nog 2 x een mail sturen met vragen om verduidelijking of meer verdieping.

Uiteraard beantwoord ik dan ook nog 2 x die vragen.

Kosten voor een dergelijk consult zijn: € 100, -

Relatie advies:

Mocht het gaan om een relatieanalyse heb ik vaak ook de horoscoopgegevens, geboortedatum, tijd en plaats, van de partner nodig.

Dus heb je problemen met je levenspartner, een kind, je moeder, noem maar op en wil je daarover meer weten, dan werk ik meerdere horoscopen uit, namelijk die van alle betrokkenen.

Uiteraard kun je ook na ontvangst van mijn eerste uitwerking 2 x met mij hierover corresponderen.

Kosten voor relatieanalyse: € 150, -

Uurhoek:

Heb je een prangende vraag die eigenlijk met enkel ja of nee beantwoord kan worden kan ik een uurhoek maken. Voorbeelden van dergelijke vragen zijn: verkoop ik mijn huis? Ga ik verhuizen? Krijg ik die baan? Ga ik samenwonen? Slaagt mijn zoon voor zijn examen?

Het gaat eigenlijk om heel feitelijke maatschappelijke vragen.

Noteer de datum, de plaats en vooral de exacte tijd dat je de vraag formuleerde en stuur die mee.

Let op dat je de vraag zo formuleert dat deze enkel met ja of nee beantwoord kan worden!

Bij het antwoord ontvang je de uurhoek-horoscoop en ik zal uitleggen waarop ik mijn uitspraak baseer zodat je dat eventueel kunt nalezen in de betreffende literatuur.

Het antwoord van een uurhoek is duidelijk en daarover valt eigenlijk niet te praten: het is immers ja of nee. Dus hier geen mogelijkheid om verder met mij te mailen.

Kosten uurhoek: € 30, -

 
Stuur je vraag naar:
 

Vergeet niet geboortedatum, geboorteplaats en exacte geboortetijd bij te voegen.

Voor een uurhoek geldt de datum, plaats en exacte tijd waarop je de vraag formuleerde.

Vermeld of het gaat om een persoonlijk advies, relatie advies of een uurhoek.
 
Wilt u een persoonlijk advies bestellen ga naar de Webshop.