Cursus Astrologie Beginners 1

In de eerste beginnerscursus, van 10 lessen, behandelen we allereerst algemene informatie zoals het verschil tussen astrologie en astronomie, wat is nu die dierenriem en we behandelen de elementen en kruizen. We leren hoe we een bewuste richting uit een horoscoop kunnen halen en dus wat de werking is van het onbewuste.

Daarna lopen we uitgebreid door de twaalf tekens van Ram tot en met Vissen. We behandelen ieder teken met zijn positieve en negatieve uitwerkingsmogelijkheden.

We doen direct aansluitend hetzelfde met de planeten. Zon, een ster, en Maan, een satelliet, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto kunnen we dan al in een teken plaatsen en duiden. We gaan dan al aan het werk met onze eigen horoscoop.

Tot slot behandelen we de aspecten die de planeten onderling maken. We leren wat aspecten zijn, welke verschillen er zijn en hoe deze uitwerken. Ook gaan we via huiswerk de werking van de aspecten weer oefenen in de eigen horoscoop.

Doorgaans blijven er aan het eind diverse lessen over om het oefenen, wat natuurlijk heel leuk is.

Hieronder een stuk tekst uit deze cursus:

Mercurius heerst over Tweelingen en Maagd
 
Mercurius, zoals gezegd de kleinste en snelste planeet, staat nooit meer dan 29 graden van de Zon verwijderd. Als je dus een horoscoop met de hand zou berekenen – iets dat in deze tijd van computers bijna ondenkbaar is – en Mercurius staat meer dan 29 graden van de Zon af, heb je dus een fout in de berekening gemaakt.

Het astrologische symbooltje van Mercurius drukt de verbinding tussen Zon en Maan mooi uit. De hele cirkel (Zon) met de halve (Maan) er bovenop. Er wordt een kruisje onder gezet wat staat voor de oriëntatie op oppervlakte.

Mercurius legt dus contact tussen wat we onbewust ervaren en bewust doen. Hij doet dit via de activiteit van de geest maar hij blijft ook aan de oppervlakte. Niet zo gek als je de twee tekens bekijkt waar Mercurius over regeert. Tweelingen en Maagd behoren beiden tot het beweeglijke kruis en zullen ook niet direct de neiging hebben heel diep te gaan. Mercurius staat symbool voor ons denken (zie Tweelingen) en analyseren van informatie en feiten (zie Maagd). Hij is niet vrouwelijk en niet mannelijk: hij is beide.

In de Griekse (Hermes) en Romeinse (Mercurius) mythologie is deze planeet ook een androgyne figuur die de sleutels tot de kennis bezit en de boodschapper is tussen goden en mensen. In de astrologie weerspiegelt Mercurius het contact tussen mensen. Hij is de planeet van praten, denken, schrijven en de handel (in- en verkoop). Niet de inhoud van het gesprek of de geschreven taal beheerst Mercurius want hij is objectief en emotieloos. Hij is de journalist die de objectieve feiten verslaat. De inhoud van een gesprek wordt door een andere planeet weerspiegeld: Mercurius en Mars; de oorlogscorrespondent, Mercurius en de Maan; de roddelpers, Mercurius en Uranus; linkse opiniebladen enz.

Mercurius weerspiegelt de behoefte om het mentale vermogen te stimuleren door middel van bv nieuwsgierigheid of studie maar het weerspiegelt ook de behoefte om de intelligentie te ontwikkelen. Hij is datgene in ieder mens dat – al dan niet graag – met anderen gedachten en ideeën wil uitwisselen.

Plaatsing van Mercurius in de horoscoop geeft een beeld van de manier waarop we informatie verzamelen, feitelijke gegevens verwerken in ons denken en contacten leggen. Een prominente Mercurius in de horoscoop zal een weet- en nieuwsgierig mens te zien geven die graag en veel praat en/of schrijft. Het kan ook een koopman of handelaar zijn. Diefstal valt ook onder Mercurius. Immers, bij diefstal is er ook sprake van ‘handel'…

Mercurius zorgt dat onze ervaringen omgezet worden in begrip. Hij analyseert en catalogiseert onze woorden en gedachten en geeft ons de behoefte aan intellectuele aanpassing aan de omgeving.

De post valt onder Mercurius, het verkeer, literatuur en bv wiskunde in verband met de droge logica.

Wanneer je Mercurius gaat duiden in de horoscoop begin je te vertellen dat hij hoe iemand praat, denkt, schrijft, communiceert en contacten legt.