Cursus Astrologie Beginners 2

In deze cursus leren we in 10 lessen het berekenen van een horoscoop. Ondanks dat er computers bestaan en niemand meer een horoscoop met de hand berekent is het voor de basis van belang dat we toch weten hoe de berekening plaatsvindt.

We gaan uitgebreid in op de 12 huizen van de dierenriem en vervolgens gaan we de huisheren behandelen. We leren het verschil tussen tekenheersers, collectieve huisheren en gewone huisheren. We gaan inwerkschema's maken en leren alles over aspectconstellaties zoals t-vierkanten, grote driehoeken, yodfiguren en het belang van de ongeaspecteerde planeet.

Ook bij beginners 2 ligt het tempo hoog maar dan leren we ook echt iets en kunnen aan het eind al een horoscoop duiden.

Hier een klein stukje tekst uit deze cursus:

Aspectconstllaties:

In bepaalde horoscopen valt het op dat er bijvoorbeeld een heel groot vierkant in zit of een grote driehoek. Een dergelijk patroon kan weer allerlei mogelijkheden geven of moeilijkheden, in ieder geval is het een belangrijke verfijning van de duiding.

  1. Stellium:

Vier of meer planeten in een teken of in een huis noemen we een stellium. Een stellium staat voor grote kracht maar ook voor eenzijdigheid.

Vaak valt een stellium én in hetzelfde teken én in hetzelfde huis maar dit hoeft niet.

We kunnen ook te maken hebben met iemand met bv Zon in Kreeft en een stellium in Leeuw. De vraag rijst dan of we nog te maken hebben met een gevoelstype of dat het hier gaat om een vuurtype. Dat laatste is meestal het geval.

We zien bij een stellium nog al eens een ‘overstapel-effect'. Stel je voor we hebben Mercurius op 2 graden in de Leeuw, Venus op 6, Zon op 10 en Uranus op 14 graden in dat teken. Mercurius maakt dan eigenlijk geen conjunctie meer met Uranus omdat er meer dan 6 graden orb tussen zit. Echter, doordat Venus en de Zon er tussen staan kunnen we ze wel duiden als een conjunctie omdat er sprake is van een overstapeling.

  1. T-vierkant:

Twee planeten maken een oppositie terwijl ze allebei een vierkant maken met een derde planeet. Een t-vierkant is een bron van spanning en onrust.

De planeet aan de top van het t-vierkant noemen we de apex-planeet. Dat is dus de planeet die de vierkanten maakt en niet de oppositie. Deze planeet nu, is een aangrijpingspunt voor de activering van het hele t-vierkant en is het meest geneigd tot extreem gedrag. Bekijk daarom alles rondom deze planeet; teken, huis, aspecten, heerschappen ed.

Planeten kunnen enkel een t-vierkant vormen vanuit hetzelfde kruis. Let daarom op het kruis waarin het t-vierkant staat. Een t-vierkant vanuit het hoofdkruis geeft de meest zichtbare actie. Er is een sterke behoefte om de problemen door sociaal maatschappelijke activiteit op te lossen en deze mensen hebben weinig anderen nodig om op gang te komen: ze zetten zelf tot actie aan.

Mensen met een t-vierkant in het vaste kruis houden de problemen lang vast waardoor het helemaal doordringt en uitgekauwd kan worden. Ondanks dat de buitenwereld weinig merkt wordt hier zeer intens beleeft. Deze mensen komen broeierig, koersvast en stabiel over maar soms ook tiranniek en egoïstisch. Wanneer ze eenmaal op gang komen lijken ze als een stoomlocomotief: eerst aarzelend en later niet meer te stoppen. Uiterlijk koersvast maar innerlijk onzeker.

Mensen met een t-vierkant in het beweeglijke kruis hebben een versterkte rusteloosheid. Zij stappen heel makkelijk over de problemen heen en hebben het idee dat ze door het probleem te signaleren het ook oplossen. Ze zijn vlinderachtig want ze creëren steeds uitwegen met het gevaar alles voor zich uit te schuiven.

We zijn, doorgaans tegen wil en dank, veel met het t-vierkant bezig want we ervaren veel onrust en spanning. De oppositie geeft namelijk behoefte aan evenwicht en de vierkanten geven behoefte aan actie hetgeen tot overcompensatie kan leiden. Er wordt onevenwichtig op impulsen gereageerd en er gaat veel energie verloren. Ook wordt er steeds de wang gevoeld iets met het t-vierkant te doen. Zijn Ascendant, Mc of persoonlijke planeten betrokken dan krijgen we iets heftigers.

Het lege oppositiepunt tegenover de apex-planeet (die de vierkanten maakt) is van groot belang. Transits en progressies op dit punt kunnen crisis veroorzaken want er ontstaat dan een groot vierkant.

Vergeet niet dat iedere planeet in een aspectconstellatie ook een rol als huisheer heeft en dat ook die huisheren dus een t-vierkant vormen!