De ronde van Saturnus

Er is geen fenomeen waar we zo angstig van worden als van de terugkeer van de transit Saturnus op zijn eigen plaats in de geboortehoroscoop. Dat is niet zo gek als je de astrologische literatuur erop naslaat want als we die moeten geloven staat ons niets dan diepe ellende te wachten in een dergelijke periode. Relaties vallen als kaartenhuizen in elkaar, op het werk één en al crisis en alles waarop we tot dan toe gebouwd en vertrouwt hebben, stort in. Laten we nu eens de mythen rondom deze cyclus wat ontrafelen en kijken of we onze angst constructief kunnen ombuigen want dat is ook Saturnaal maar dan wat positiever.
 
Betekenis van Saturnus in het algemeen:
 
Saturnus geeft ons behoefte aan stabiliteit, discipline en realiteit. Als we bv een enthousiast plan hebben laat Saturnus ons er nog eens kritisch naar kijken. Hij kan ons dan (faal)angst bezorgen, gefrustreerd maken of ronduit afremmen. Het huis waar Saturnus in staat weerspiegeld de uiterlijke situaties en omstandigheden waar we extra problemen tegen zullen komen.
Saturnus wordt wel het ‘leerproces van de pijn' genoemd; hij vertegenwoordigt een soort opgave waarmee we in het reine moeten zien te komen. Wanneer we onze beperkingen en tekortkomingen hebben leren aankijken en accepteren, kan Saturnus ons een stabiel gevoel en een duidelijk afgebakende identiteit schenken.
Saturnus staat voor zelfbeheersing, geduld, voorzichtigheid en verstarring. Hij wil zich concentreren op een praktisch haalbaar doel en dit via constructief, hard werken bereiken. Hij gebruikt daarbij een accurate planning en zal met veel met discipline structuur aanbrengen en vorm geven. Hij geeft ons remmingen zodat we de tijd nemen om met extra aandacht zeker te weten dat we niets over het hoofd gezien hebben. Door de neiging van Saturnus zaken in verantwoordelijkheden, wetten en plichten om te zetten, wordt het voor hem overzichtelijk en omzeilt hij de faalangst.
Saturnus heeft organisatorische kwaliteiten, is economisch (op het krenterige af), conservatief, nors en dogmatisch. Maar hij heeft ook een ongelooflijk doorzettingsvermogen en geeft ons de gelegenheid streng structuur in ons leven aan te brengen en structuur is duidelijkheid.
Saturnus is de kracht die ons via beperking, tegenslag en remming nog eens extra nadenken om een genuanceerder beslissing te nemen. Hij regeert over pijnlijke zaken zoals verlies, lijden, verdriet, dood, vertraging, kou, stolling, fixatie, ouderdom, schuld maar ook zuivering. Iemand met een sterke Saturnus in de horoscoop kan zwaarmoedig overkomen, nors, wantrouwend of afstandelijk lijken. Misschien is hij te kritisch of te zwaar op de hand en houdt hij er onbuigzame principes op na. Maar op een dergelijk persoon kun je wel bouwen. Hij is verantwoordelijk serieus, betrouwbaar, vlijtig en stipt. Gewetensvol en trouw zal hij zich aan zijn plicht wijden.
 
Bij het duiden van Saturnus in een huis begin je te vertellen waar de beperking en rem ligt in het leven van de betrokkene. Waar hij frustraties zal ervaren en waar (faal)angsten en onzekerheid hem parten kunnen spelen. Maar ook waar hij via doorzetten iets kan bereiken dat werkelijk staat als een huis.

Wat er allemaal meespeelt bij iedere terugkeer van Saturnus:

De terugkeer van Saturnus staat niet op zichzelf en we worden niet van de ene op de andere dag overvallen door zijn beperkingen, frustraties en angsten.
In een tijdspanne van ongeveer 4 ŕ 8 jaar krijgen we achtereenvolgens Transit Uranus driehoek Uranus, zowel bij de eerste als bij de tweede voltooiing van de cyclus. De voltooiing van de Saturnus ronde wordt dus vooraf gegaan door het krijgen van nieuwe ideeën (Uranus), behoefte aan hervorming (Uranus) en behoefte aan een eigen, unieke individualiteit (Uranus). Tijdens de eerste 29 jaar staan we sterk onder invloed van onze ouders, opleidingsinstituten en als leerling van de maatschappelijke instellingen of bedrijven waar we gaan werken. De driehoek van transit Uranus met zichzelf in de horoscoop laat een nieuwe behoefte doorbreken: we willen ons losmaken.
Zo rond ons 55ste levensjaar, een aantal jaar voordat transit Saturnus zijn 2e ronde voltooid, maakt transit Uranus weer een driehoek met zichzelf. We zijn dan een kleine 30 jaar bezig geweest van het ontwikkelen van persoonlijkheid, wat Jung het individuatieproces noemde. We hebben kinderen grootgebracht, een relatie onderhouden, onszelf en onze grenzen en beperkingen maar ook talenten beter leren kennen. En nu roept transit Uranus weer om hervorming. De zorgvuldig opgebouwde structuur van Saturnus gaat weer op de schop. Uranus geeft ons weer nieuwe ideeën hoe het anders kan, maar hij neemt ook zijn behoefte mee aan opwinding en losmaken.
 
Transit Neptunus loopt ook mee in de schaduw van de Saturnus cyclus. Eerst maakt transit Neptunus een sextiel met zichzelf, direct voor de eerste ronde van Saturnus wanneer we ongeveer 27 jaar zijn en hij maakt een driehoek met zichzelf een paar jaar voor de voltooiing van de 2e ronde van Saturnus.
Terwijl tijdens de eerste cyclus Neptunus enkel wat verzacht (een sextiel is nauwelijks merkbaar) door ons te laten dromen over een ideale toekomst, is het juist de driehoek voor de 2e voltooiing die ons op het pad van de volgende jaren kan zetten. Hij kan ons wijzen op hogere waarden waardoor we ons en onze omgeving meer kunnen relativeren. Hij kan ons afleiden van te grote paniek over het ouder worden door een interesse te wekken voor religieuze of esoterische onderwerpen. Neptunus kan ook het verleden mystificeren waardoor we verworden tot ouwe zeuren die enkel over vroeger kunnen praten toen alles beter scheen.
 
Tot slot moeten we bij de behandeling van de Saturnus ronde rekening houden met de cyclus van de secundair progressieve Maan. De cyclus van Saturnus wordt veelal in één adem genoemd met die van de secundair progressieve Maan omdat ze zo gelijktijdig oplopen. Transit Saturnus doet 29,5 jaar over een ronde en de secundaire Maan 28 jaar. Beide zijn vormgevers; de Maan geeft vorm vanuit een gevoel dat dingen wel of niet prettig voelen. Dat betekent dat de secundaire Maan behoefte geeft aan verandering op basis van dat gevoel.
Saturnus geeft vorm via structuur, wetten, plichten en verantwoordelijkheden en is dus meer ‘maatschappelijk' gericht. De grote cyclus van het leven heeft beide nodig om te groeien. Saturnus leert ons via beperking en remmen en dus via pijn. De Maan kan ons voeden door middel van gevoelsmatige aanpassing. Samen vormen ze de opbouw van het individu.
In onze maatschappij is iemand op zijn 21e voor de wet volwassen maar in de astrologie pas rond het 30ste levensjaar omdat beide vormgevers dan hun eerste ronde hebben voltooid en elk mogelijk aspect één keer gemaakt hebben. Dan pas zijn de ervaringen allemaal doorlopen en is de fase van de jeugd afgesloten.
Een paar jaar voordat de Saturnus terugkeer een feit is komt de secundair progressieve Maan weer terug op zichzelf. Er kunnen gevoelens ontstaan dat we een verlengstuk van onze ouders geworden zijn en dat geeft onvrede. We gaan ons gevoelsmatig losmaken van de werkelijke ouders en hun invloed. Het idee ‘ouders' gaat veranderen en wij geven hen een andere rol in ons leven. We horen nu de afhankelijkheid van hen los te laten en zelfstandig te kunnen functioneren.
Voor de voltooiing van de 2e Saturnus ronde gebeurt eigenlijk hetzelfde. Secundair progressieve Maan komt terug op zichzelf en we hoeven niemand meer te verzorgen. Kinderen zijn volwassen en zijn niet meer afhankelijk van onze input. Natuurlijk gaan deze processen met onzekerheid gepaard. Er is een rol voltooid en wat nu?
De cyclus van de Maan rond perioden van gevoelsmatige aanpassing af en laat ons worstelen met de invulling van de vrijgekomen ruimte in onze psyche. We kunnen vluchten in idealisering (Neptunus) van het verleden en ons uit alle macht vastklampen (Saturnus) of nieuwe wegen zoeken (Uranus) maar de Maan kan ons ook gevoelsmatige geborgenheid laten vinden in onszelf. We gaan dan onszelf voeden in plaats dat we gevoed werden door onze ouders of zelf onze kinderen aan het voeden waren. Nu is ons innerlijk aan de orde: wat vinden wij fijn om te doen, wat geeft ons een goed en warm gevoel en waar vinden wij innerlijk voldoening bij? We vormen ons gevoel naar de nieuwe cyclus die voor de deur staat.
Maar ook de Maan kan ontkennen dat hij vooruit moet. We kunnen de kleinkinderen gaan opvoeden omdat onze kinderen het volgens ons niet goed doen. In feite willen we geen grootouder worden en blijven we liever steken in de vorige cyclus. We zitten niet meer in de opbouw fase en ook de individualiteit moet afgerond zijn. Nu moeten we naar binnen en zorg besteden aan onszelf en begrip kweken voor de ontwikkeling van het leven en onze rol daarin leren relativeren.
Kortom, er speelt veel rondom de cyclus van Saturnus en we kunnen en mogen hem niet enkel op zichzelf staand duiden. Dan laten we teveel liggen en is onze duiding onvoldoende. Voor een diep begrip van hetgeen ons overkomt aan pijnlijke, verwarrende en onzekere gevoelens en ervaringen moeten we vooral de cyclus van secundair progressieve Maan ernaast leggen. We kijken naar het huis, de aspecten en het heerserschap van de Maan om tot begrip te komen. Zijdelinks doen we dat ook met transit Uranus en Neptunus. Zij verfijnen de duiding van de ronde en zetten als het ware de puntjes op de i.
 

De eerste terugkeer van transit Saturnus op het geboortepunt:

Zoals we gezien hebben komt transit Saturnus na ongeveer 29 jaar voor het eerst terug op het punt waar hij in onze geboortehoroscoop staat. We gaan eerst eens onderzoeken wat de betekenis is van onze geboorte Saturnus. Niet in een teken, want iedereen geboren in de tijdspanne van twee en een half jaar heeft Saturnus in hetzelfde teken staan, maar enkel in het huis en als huisheer.
Het is belangrijk om eerst en vooral de voltooiing van de cyclus te benaderen als een normale transit. We duiden dus eerst de betekenis van transit Saturnus in het geboortehuis en dan duiden we hem als transit huisheer op Saturnus en als transit Saturnus op onze huisheer.
Nu gaan we kijken naar transit Saturnus op onze Saturnus. Omdat iedereen van 29 jaar dat heeft, van China tot Antarctica, kunnen we stellen dat we te maken hebben met een generatiegegeven. De generatie van ‘eind twintigers' in dit geval.
De betekenis van de voltooiing van de eerste ronde is dat we onze jeugd afsluiten. Immers, tot dan toe bestond het leven uit opbouwen. Een proces dat door Saturnus geregeerd wordt. We studeerden, formuleerden doelen wat we met ons leven wilden, kregen na diverse verliefdheden een echte partner, onze eerste baan en misschien ook wel ons eerste kind. In de eerste 29 jaar hebben we de fundamenten gelegd voor de rest van ons leven. Maar hebben we niets over het hoofd gezien? Zijn we niets vergeten? Hebben we misschien enkel gedaan wat onze ouders van ons verwachten? Zijn we wel tevreden met dit fundament? Hebben we misschien enkel lopen stappen, dansen, chillen en bloemetjes buiten zetten?
Vaak zien we dat vriendengroepjes uiteen vallen in deze periode. De vrienden waar we mee opgegroeid zijn gaan andere kanten op, zijn verhuisd of uit het oog verloren. Anderen zijn afgevallen omdat iedereen uit elkaar groeide of gewoon omdat we ze niet meer tegenkwamen. Huis, partner en gezin hebben de plaats ingenomen van de sportverenging of kroeg waar men elkaar zag.
Maar andere zaken gaan ook opspelen. Heb ik in mijn jeugd wel voldoende vertrouwen opgebouwd? Hebben mijn ouders fouten gemaakt waar ik nu last van heb?
Ineens komen al deze vragen op ons af. Allemaal vragen die te maken hebben met de volgende stap op onze levensreis, namelijk de volwassenheid. Het is als het ware alsof we nu het saldo opmaken van de fase van de jeugd.
Omdat we in die eerste 29 jaar zulke verstrekkende beslissingen hebben moeten nemen, kan het bijna niet anders dan dat we hier en daar een steek hebben laten vallen. Maar ook de basis die onze ouders hebben gelegd is zijn schaduw vooruit gaan werpen.
In de tijd dat transit Saturnus voor de eerste keer op zichzelf komt te staan kan een fatalistisch gevoel overheersen: ‘hier zit ik nu, heb kind, partner, baan en huis… wat nu? Het enige waar ik nog op wacht is een kist…'
 
In deze tijd, waarin ‘jong zijn' verheven is tot een ideale staat, zien we ook een andere variant. Dat is de mens die de eerste 29 jaar enkel gebruikte voor studie, baan en feesten. Veel jonge mensen willen momenteel eerst een carričre met een goedverdienende baan. Alleen wonen, veel uitgaan en dure vakanties is de moderne levensstijl. Na 29 jaar ontstaat dan een gevoel van leegte en angst om alleen over te blijven. Wat eerst de hippe norm was, blijkt nu een gevangenis. In paniek wordt er gezocht naar een partner die ook niet meer voor het opscheppen liggen. Ook hier steekt het gevoel op: ‘is dit alles?'
Terwijl we bij de meest gangbare levensopbouw het idee hebben te stikken in de verantwoordelijkheden en plichten, zien we hier juist een plotselinge behoefte aan meer structuur en vastigheid.
Saturnus drukt ons dus op de feiten: hoe nu de volgende fase in? Wat kan beter en wat moet afgelopen zijn.
 
Om nu te zien hoe we individueel reageren op deze periode moeten we terug naar de rest van de horoscoop. Een horoscoop met veel hoofdkruis zal voor het oog van de buitenwereld duidelijk zijn leven kunnen gaan omgooien. De antwoorden op de vragen worden in de buitenwereld gezocht en er wordt letterlijk gehakt in verouderde en ongewenste levenspatronen. Er kan van baan verwisseld worden, een andere studie opgepakt worden, een relatie verbroken of van woonplaats gewisseld. Er kan therapie gezocht worden om problemen, opgedaan in de jeugd, te verwerken. Kortom, er wordt zichtbare actie ondernomen. Maar waar gehakt wordt vallen ook spaanders. Iemand met veel hoofdkruis loopt het gevaar te voortvarend te werk te gaan of teveel onder invloed van de omgeving te reageren.
Staat de rest van de horoscoop voornamelijk in vaste tekens en huizen dan zien we dat het saldo van de jeugd meer van binnen opgemaakt wordt. Er wordt lang nagedacht over wat er nu goed en – voornamelijk – fout is gegaan. Dat lange nadenken kan tot veel onzekerheid of zelfs depressie leiden. Om verouderde levenspatronen op te ruimen is actie nodig en iemand met veel vast kruis in de horoscoop kan wel eens blijven hangen in het enkel piekeren over deze zaken. Maar als er dan iets veranderd word, dan is het ook goed doordacht en echt een beslissing die bij de persoon zelf hoort.
Iemand met een overwegend beweeglijke horoscoop kan de vragen lang voor zich uitschuiven of helemaal wegwimpelen. Opruimen is een vervelend werkje en dus kunnen mensen met veel beweeglijk kruis lang doorgaan zonder dat er ook maar iets lijkt te gebeuren. We zien opvallend vaak dat dan de buitenwereld hen een stop lijkt toe te roepen. Het is de partner die niet verder wil, het bedrijf gaat failliet, de huur wordt opgezegd of wat dan ook. Het lijkt dan alsof de omgeving hen dwingt tot stilstaan en opruimen.
 
We kijken niet enkel naar de kruizen (het werkingsmechanisme) wanneer we de cyclus van Saturnus doorgronden. Kijk ook eens naar een planeet die domineert in een horoscoop. Bv iemand met Uranus op de Ascendant of op het Mc zal rigoureuzere beslissingen nemen dan iemand met Venus op één van die plaatsen.
Iemand met een sterke Jupiter inslag ervaart de ronde van Saturnus meer op de toekomst gericht dan iemand met sterk Plutonische karaktertrekken.
Kortom, bij de afsluiting van de eerste ronde van Saturnus zullen we onze jeugd afsluiten en ons klaar maken voor de komende 30 jaar van consolideren in volwassenheid. De fundamenten voor een leven in de maatschappij zijn gelegd en we gaan nu het huis erop zetten.
We ruimen op wat onze verdere groei in de weg staat en gebruiken dat wat we nuttig en als eigen ervaren. We evalueren onze kinderjaren en zien wat de consequenties hiervan zijn. Onze ouders krijgen een andere rol toebedeeld en we zijn onafhankelijk van hen geworden.
We besluiten om hier wat aan te doen of we zijn er tevreden mee. We weten beter wat we niet willen en dus wat er veranderd moet worden om dat te bereiken. Hoe we dit doen valt af te lezen aan het totaal van onze horoscoop.

De tweede terugkeer van transit Saturnus op het geboortepunt:

Rond ons 58ste komt de tweede terugkeer van transit Saturnus. We gaan nu de volwassenheid afsluiten en ons klaar maken voor de laatste levensfase, de ouderdom. We naderen de pensioengerechtigde leeftijd, de kinderen zijn de deur uit, studeren of hebben een baan en zijn al gesetteld. Ons lichaam vertoont ouderdomstekenen en doet niet meer wat we er altijd mee konden. We zijn voorbij gestreefd door moderne techniek en jonge blaaskaken die alles beter weten, we dragen een leesbril en worden oma of opa.
Tijdens de tweede ronde van transit Saturnus zitten we niet in een midlife crisis. Die kregen we toen we midden 40 waren en transit Saturnus tegenover zichzelf stond. Het is ook geen menopauze want die ligt ook al achter ons. Dit is een nieuwe fase waarin we het saldo opmaken van onze volwassenheid. We hebben gewerkt, kinderen grootgebracht, onze relatie onderhouden, geduld of ingewisseld. Was het een uiterlijke rollercoaster of hebben we innerlijke bagage opgebouwd waarmee we onze oude dag in kunnen? Hebben we de juiste keuzen gemaakt en horen die nog wel bij ons? Wat hebben we verkeerd gedaan en kunnen we dat (h)erkennen? Hebben we de pijn opgeruimd en verwerkt of zitten er nog resten waar we telkens tegenaan lopen?
Saturnus bouwt structuren liefst in de maatschappij. Maar deze zijn allemaal al gevormd en we blijven zitten met een gevoel van: ‘seen it, been there, done it…'
In deze fase vragen we ons weer van alles af maar wat domineert is de angst voor de onvermijdelijkheid van ouderdom en sterven.
Angst is een essentieel onderdeel van Saturnus. De angst om te falen, zaken over het hoofd te zien maar ook angst voor het onbekende en betrekkelijke.
Tijdens de voltooiing van de tweede ronde liggen de angsten voor de hand; angst voor de oude dag, voor het niet meer bij de maatschappij horen, uitgerangeerd zijn, geen bezigheden meer hebben die tot dan toe altijd als zinvol ervaren werden, verlies van status, doel en noem maar op. De angsten betreffen vrijwel allemaal Saturnale, dus concrete, thema's.
Mensen die aan astrologie doen hebben angsten vooraf als de cyclus zijn voltooiing nadert. Maar dat zou niet nodig moeten zijn. Immers, Saturnus geeft enkel de groei weer naar de volgende fase en astrologen zouden toch moeten weten dat de angst van Saturnus niet enkel de voortgang en groei lamlegt maar ook een essentieel onderdeel is van de Saturnus inhoud. Het is een soort test om te kijken of we de angst kunnen overwinnen en klaar zijn voor de nieuwe situatie.
Vooraf zijn er hervormingen doorgevoerd tijdens de driehoek van transit Uranus met zichzelf. Nu krijgen we de consequenties hiervan op ons bord. Hebben we alles wel aangepakt of is er iets blijven liggen of zijn we juist te rigoureus te werk gegaan? We zijn inmiddels ook weer geconfronteerd met onze dromen, illusies en ons zelfbedrog tijdens de driehoek van transit Neptunus met zichzelf. Hoe is het met onze verslavingen, zijn we bitter geworden door de teleurstellingen omdat onze dromen niet uitkwamen of zien we onszelf enkel als een ´goed´ mens die als een heilige zonder enige vorm van eigenbelang altijd klaar staat voor anderen?
Of gaan we 7 dagen per week naar de sportschool met de illusie dat we dan jong blijven tot ons 80ste?
Voordat transit Saturnus zijn tweede cyclus voltooid hebben we ook de tweede conjunctie van de secundaire Maan op zichzelf gehad. Een emotionele wedergeboorte diende zich aan en relaties die tot dan niet goed voelden werden van vorm veranderd. Het gevoelsleven moest gevoed worden en de één kan dat in uiterlijke zin doen door een nieuw huis te betrekken en dat te maken tot een warm en harmonieus nest. Een ander doet het meer innerlijk door bewust en met liefde bezig te gaan met de rol van grootouder en op die manier de acceptatie van het ouder worden gevoelsmatig te beleven.
En dan komt Saturnus en wijst ons op alles wat we hebben laten liggen tijdens het voorgaande proces. Hij doet dat niet zachtzinnig want hij vertegenwoordigd het ´leerproces van de pijn´. We lopen niet alleen tegen de consequenties van onze hervormdrift aan (Uranus) maar ook tegen ook tegen niet reële dromen en idealen Neptunus. We worden keihard geconfronteerd dat we enkel een bijrol spelen in het leven van onze kleinkinderen en dat onze kinderen niet allemaal zulke leuke volwassenen zijn geworden als we gehoopt hadden en onze bemoeienis niet langer op prijs stellen (Maan). Saturnus duwt ons met onze neus op de eenzaamheid van niet meer nodig zijn. Niet in de maatschappij maar ook als ouder zijn we uitgespeeld. We dienen nu opnieuw grenzen af te bakenen en vorm te geven aan een lange periode met veel vrije tijd.