Relatie duiden deel 1

Niets wordt astrologen zoveel gevraagd als: ‘kunt u eens kijken of deze man / vrouw bij mij past?’ We kunnen astrologische boeken kopen met lokkende titels als ‘Liefde in de horoscoop’ en dure damesbladen vullen hun kleurige pagina’s minimaal één maal per jaar met dit smeuďge thema. Maar voor serieuze astrologen is het duiden van een relatie niet iets dat zomaar uit de mouw geschud wordt. Laten we eens kijken hoe we de duiding aanpakken en wat daar allemaal voor komt kijken. Om te beginnen zijn er een aantal stappen te maken: 

 1. Kijk eerst met welk soort relatie je te maken hebt: ouder / kind vraagt om bestudering van andere delen van de horoscoop dan bv een romantisch stel, een vriendschap of werkrelatie tussen mensen.
 2. Kijk in de geboortehoroscoop van beide partners waar zij naar op zoek zijn bij een partner.
 3. Kijk of de verschillende behoeften op elkaar aansluiten.
 4. Maak een synastrie van beide horoscopen.
 5. Maak een compositie. 
Deel 1: individuele horoscopen: 

Om het beeldend te maken heb ik gekozen voor de uitwerking van de horoscoop van Koning Willem Alexander en Koningin Maxima.     Koning Willem Alexander, 27 april 1967 om 19.57 te Utrecht 

Koning Willem Alexander: 

Bij Willem Alexander en Maxima gaat om een huwelijk en dus een liefdesrelatie. Omdat de relatie al ontwikkeld is hoeven we eigenlijk niet teveel aandacht te besteden aan het 5e huis. Mocht je net verliefd zijn is het belangrijk juist wel aandacht aan 5 te besteden. Immers, 5 is het huis van de romantiek, het flirten en korte romantische relatie. 
Bestaat er een sterke verbinding tussen het 5e en het 7e huis dan kan de korte verhouding (5) zich ontwikkelen tot een vaste relatie (7).
Om de relatie uit een persoonlijke horoscoop te halen dienen we weer een lijstje aan te leggen: 
 • Bij een man kijken we naar Venus en de Maan voor zijn ‘vrouwbeeld’
 • Bij een vrouw kijken we naar Zon en Mars voor haar ‘manbeeld’
 • We kijken bij een beginnende relatie naar planeten in 5, de tekenkleuring, hun aspecten en hun heerserschap. Vervolgens kijk je naar heer 5, huisplaatsing en aspecten.
 • Bij een huwelijk of vaste, reeds ontwikkelde, relatie kijken we naar planeten in 7, hun tekenachtergrond, aspecten en heerserschap om vervolgens heer 7 op dezelfde manier te bestuderen.
 • Zoek extra informatie bij Venus de planeet die onze manier van ‘liefde geven en willen ontvangen’ weerspiegelt.  
Willem Alexander heeft Venus in Tweelingen in het 8ste huis en Maan in Boogschutter in het 2e huis. Met de aanduiders van zijn vrouwbeeld beide in aanleg (planeten in tekens) in het beweeglijke kruis kunnen we concluderen dat onze Koning naar een gezellige, levendige vrouw zocht. 
Maar het is niet enkel oppervlakkige lol die onze Koning in de vrouwen op zijn weg tegenkomt. Beide planeten staan in vaste huizen en wel in 8 en 2. Omdat planeten in huizen situaties en omstandigheden weerspiegelen die – al dan niet bewust – worden gezocht, zien we dat Alexander telkens op vrouwen stuit die weliswaar heel levendig zijn maar waar ook een alles of niets (8) sfeer om heen hangt. Dat weerspiegelt exact de situatie rondom het liefdesleven van de Koning. Immers, zijn verliefdheden moesten met grote zorgvuldigheid geheim (8) blijven anders dook de pers erop en ontstonden er direct suggesties waar hij en zijn vermeende liefde nog niet aan toe waren. Dat had alles te maken met de macht (8) die zijn positie met zich meebrengt. Zijn liefdes liepen immers de kans om Koningin van Nederland te worden. 
Dus hoewel hij in aanleg (planeten in tekens) een opgeruimde, vrolijke en niet te moeilijk doende vrouw zocht waren de omstandigheden (planeten in huizen) van dien aard dat er veel gewicht lag bij waarden en normen (2) en machtspositie (8) die eventueel in het verschiet lag. Ook het geld van de partner (8) speelt een rol. Dat zagen we bij Emily Bremers, de ex-vriendin van de Koning, wiens vader een vermeende ‘belastingvluchteling’ is. Het 8ste huis is het 2e huis (geld) van het 7e (partner) maar ook in algemenere zin zit het geld van ‘de ander’ in 8 zoals bv belastingen en banken.
Het innerlijke beeld dat een man heeft van een vrouw wordt natuurlijk in eerste instantie gevoed door zijn moeder. Kijken we naar de aspectering van de vrouwelijke planeten in de horoscoop van Willem Alexander levert dat dus ook informatie op hoe hij naar zijn moeder kijkt. Zo zien we dat de Maan een driehoek maakt met het Mc en daaruit maken we op dat de Koning in aanleg een vrouw zoekt waar hij maatschappelijk wel mee voor de dag kan komen. De Maan maakt ook een driehoek met Mercurius waardoor men kan concluderen dat een goede communicatie met vrouwen voor de Koning binnen de verwachting ligt. Mercurius is heer 8 en heer 11 dus in aanleg zoekt hij bij een vrouw diepgang (8) maar ook een bepaalde mate van vriendschap op basis van gelijkheid (11). 
De Maan maakt verder een sextiel met Mars en Willem Alexander vindt het prettig als zijn vrouw actief haar eigen dingen doet en op een gezonde manier voor zichzelf op kan komen. Mars is heer 6 waaruit we opmaken dat hij de werkkring van zijn vrouw zal accepteren en het ook prettig vindt dat zij haar eigen werk heeft.
Maar nu komen we bij dat t-vierkant van Maan oppositie Venus vierkant Uranus en Pluto.Als we terug denken aan een zeer jonge prins die werd geďnterviewd door Paul Witteman, herinneren we ons de spontane verspreking met betrekking tot zijn moeder waarin hij een vraag pareerde met "dit moet u maar vragen aan het opperhoofd in de grote wigwam”. Dit is een prachtige metafoor voor het gevoel dat hij heeft rondom dat t-vierkant. Moeder, dus vrouwen in het algemeen, is verbonden met strijd, macht, manipulatie en de onderste steen boven halen (Pluto). Maar ook met grilligheid, eigenzinnigheid, onrust en instabiliteit (Uranus). We zien dat Uranus heer 4 is en daarin zien we dat hij huiselijkheid ook met onrust en instabiliteit associeert. Dat dit beeld gevoed is door zijn moeder kunnen we ons wel voorstellen. Immers, een rustig avondje thuis kon altijd opgebroken worden door een dringende situatie in het landsbelang.
Pluto is heer 1 en hier zien we de botsing, verbeeld door het t-vierkant tussen hem zelf en zijn presentatie naar buiten toe (1) met vrouwen in zijn omgeving. Ook hier hebben we wel een beeld bij omdat hij door de rol van zijn moeder nu eenmaal niet kon en kan doen waar hij zin heeft.
Omdat Willem Alexander en Maxima al jaren getrouwd zijn, slaan we de beslommeringen rond het 5e huis – beginnende liefde – zoals eerder gezegd over en gaan de direct naar het 7e huis van Willem Alexander.
Omdat de Zon binnen 4 graden van het beginpunt (cusp) van het 7e huis staat, schuiven we hem door en duiden hem in 7. 
Zon in Stier is iemand die gericht is op concrete veilig- en zekerheid. Materie en zeker geld zijn belangrijk voor onze Koning maar hij is ook gek op concreet genieten zoals lekker eten en drinken. Iets dat we bij tijd en wijle ook als buitenstaander aan zijn uiterlijke voorkomen kunnen waarnemen.
Die Zon in het 7e huis maakt dat hij enorm gericht is op zijn levenspartner maar ook op samenwerken in het algemeen. Hij is goed in staat compromissen te sluiten maar wil toch zeker ook zijn eigen dingen kunnen doen. Hij wil graag veel samen zijn met zijn partner en zoekt bevestiging bij die persoon. Dit geeft hem een versterking van zijn ego maar het juist deze ego die hij ook zeker wil laten gelden in de relatie met een partner. Een beetje dubbel lijkt het maar met de juiste partner kan dit heel goed werken. 
De Zon van onze Koning maakt maar één aspect en wel een oppositie met de Ascendant. Dit geeft veel onzekerheid wat betreft zijn houding naar de buitenwereld. Dat kan hem dan de ene keer zelfverzekerd en ontspannen doen lijken maar een andere keer defensief tot op het houterige af. Dat laatste zien we vooral omdat zowel Zon als Ascendant in een vast teken staan. 
Dat ene aspect van de Zon op de Ascendant geeft een bijzonder fenomeen weer: onze Koning heeft een ongeaspecteerde Zon. De betekenis hiervan is dat Willem Alexander weinig zicht heeft op wie hij is hetgeen gepaard gaat met veel onzekerheid. Hij zoekt naar wie hij is. Hij kan dominant zijn als een soort overcompensatie van die tergende onzekerheid. Hij kan bevestiging en complimentjes van anderen zoeken, zeker van zijn levenspartner, maar deze slecht interpreteren. Voor de opbouw van zijn identiteit en zijn ego is de Zon afhankelijk van de respons van anderen. Onze Koning weet hier nauwelijks raad mee.
Bovendien is de Zon heer 10 in de horoscoop van Alexander. Dus heeft de Koning ook een ongeaspecteerde heer 10. Alles rondom zijn maatschappelijke identiteit, zijn rol en ambitie is voor hem heel gevoelig. Enerzijds kan hij zijn maatschappelijke rol overdrijven en anderzijds blijft hij een leven lang zoeken naar deze identiteit en de ambities die hij heeft.
Heer 10 (maatschappelijke identiteit) in 7 (partner) maakt dat hij voor maatschappelijke zekerheid terugvalt op Maxima, zijn levenspartner. Samen met haar voelt hij minder onzekerheid en als deel van een echtpaar kan hij de eisen van de maatschappelijke druk beter aan. Maar er zit ook een moeilijke kant aan deze stand. Doordat de partner de maatschappelijke identiteit moet vormgeven kan dit voor veel druk zorgen in de relatie.We zien dit gegeven, als buitenstaanders, overduidelijke werken in de praktijk. Het lijkt wel alsof Maxima kleur en charme heeft gegeven aan het optreden van ons koningshuis en vooral aan de rol van Willem Alexander als troonopvolger en later als staatshoofd. 
Pikant detail is dat heer 10 ook de moeder weerspiegelt die hier ongeaspecteerd in het 7e huis staat. Dus zijn moeder is zijn compagnon en bepaalt zijn maatschappelijke rol… en ook hier kan hij niet sturen, kiezen of bewust zijn weg mee vinden omdat heer 10 ongeaspecteerd is. 

Laten we nu gaan kijken naar wat er met al deze aanleg en omstandigheden, dat wat hij zoekt en waar hij op gericht is, in de dagelijkse praktijk gebeurt. We moeten hiervoor naar heer 7.Heer 7 (Venus) staat in het 8ste huis. Dit is zeker geen makkelijke plaatsing.
Alexander is geneigd Maxima te testen en uit te proberen om te kijken waar de grenzen van zijn macht liggen binnen de relatie. Hij zoekt steeds naar de achtergrond van de motieven van Maxima, jaloers zijn en een subtiele strijd met haar voeren. 
Wij kennen Maxima als een sterke vrouw die beslist niet de Argentijnse kaas van haar boterham laat eten. Voor onze Koning is dit heel belangrijk. Een sterke partner kan met hem de diepte in en hem confronteren met zijn eigen verdrongen schaduwkanten en dat is precies waar hij met heer 7 in 8 op uit is.
Gezien de positie van de Koning is dit ook allemaal heel logisch. Hij wordt een leven lang omringd door jaknikkers en eist van zijn vrouw daarom onbesmuikte waarheid en duidelijkheid. Hij kan daardoor als mens groeien. Hij eist ‘alles of niets’ van een partner. Ook dat is door zijn rol als Koning begrijpelijk. Hij kan niet een aanstaande Koningin aan het volk voorstellen, die na een paar jaar van hem gaat scheiden.
De seksuele beleving is voor Willem Alexander van groot belang. Immers, in de seksualiteit geven we ons helemaal en dat is waar de Koning met deze stand op uit is.
Heer 7 maakt allereerst een oppositie met de Maan en daaruit kunnen we opmaken dat zijn partner niet altijd op één lijn zal liggen met zijn moeder. Maar ook heeft hij soms moeite met de manier waarop zijn vrouw zelf zorgt en moedert. 
Heer 7 maakt een oppositie met heer 9 dus zijn partner en het buitenland staan gespannen in contact met elkaar. Het is niet altijd makkelijk om een partner te hebben die vanuit een andere cultuur met ons samenleeft en onze Koning ervaart dit ook zo.
Dan maakt heer 7 een driehoek met Mars. Hij vindt het prettig dat zijn vrouw actief is en initiatieven neemt. Als ze voor zichzelf op komt begrijpt hij dat en kan hier goed mee omgaan.
Heer 7 maakt een driehoek met heer 6 dus hij respecteert het werk van zijn vrouw en hij is er trots op. Maar zijn vrouw heeft hetzelfde naar zijn werk; ze geeft hem ruimte, bespreekt zaken met hem en samen kunnen ze prima hun agenda’s aan elkaar aanpassen.
Heer 7 maakt een vierkant met Uranus en hier botst hij toch tegen bepaalde eigenzinnige, nerveuze en onrustige trekjes aan van zijn echtgenote. Haar behoefte aan individualiteit stoort hem en haar neiging zaken ineens af te breken maakt hem zenuwachtig. Hij is niet zeker welke nieuwe bevlieging ze nu weer verzint. Vooral voor een Stier is dit heel angstig, immers, misschien verbreekt ze morgen de relatie wel.
Heer 7 staat vierkant heer 4. Dit is bijna een versterking van heer 7 oppositie Maan. Thuis loopt het, wat betreft de Koning, niet allemaal op rolletjes. Misschien is hij van mening dat zijn vrouw te weinig thuis is. In ieder geval sluit zijn opvatting over huiselijkheid slecht aan bij wat zijn vrouw te bieden heeft.
Tot slot gaan we naar heer 7 vierkant Pluto. We zien hier een versterking van heer 7 in 8. Er zal zeker strijd zijn in het huwelijk. Machtstrijd die gepaard gaat met zeer heftige emoties. Pluto is onverzadigbaar en zoekt, graaft en wroet maar door. Dit betekent dat de Koning in zijn huwelijk forse confrontaties uitlokt en zal krijgen. Confrontaties die met crisis gepaard gaan en, kijken we nog even naar het voorgaande vierkant met Uranus, de boel af en toe weleens aan een zijden draadje zal hangen.
In heer 7 vierkant heer 1 zien we dan ook de botsing tussen het ‘ik’ (1) en de ander (7). Een gevecht dat beslist niet in echtscheiding hoeft te eindigen maar wel de nodige bereidheid vereist om af en toe diep te gaan en soms een stapje terug te doen. 

Samenvatting: 

Koning Willem Alexander zoekt een vrolijke en levendige vrouw met een sterk karakter die de confrontatie met hem niet uit de weg gaat. Vanuit een diepe onzekerheid wie hij nu eigenlijk is en wat zijn maatschappelijke rol inhoud, heeft hij een behoefte veel samen te doen met zijn partner maar hij is geen slaafse volger en drukt zeker zijn stempel op de relatie. Hij kan door middel van machtspelletjes zijn partner testen en uit proberen want voor hem is het alles of niets waarbij de seksualiteit een belangrijke rol speelt in de overgave aan elkaar.  
Ervaringen die hij opdoet met een vaste langdurige relatie verwijzen ook naar die confrontatie. Zijn partner is iemand die op een intense manier ‘alles of niets’ eist, graaft en wroet naar verborgen motieven en een stukje drama zeker niet uit de weg gaat. Willem Alexander gebruikt zijn relatie om te kijken hoever zijn macht reikt en daarmee hangt het huwelijk soms letterlijk aan een zijden draadje. 
Dus hoewel de Koning een partner meer dan gemiddeld nodig heeft zal hij veel strijd krijgen in zijn relatie. Dat is iets dat hij uitlokt maar ook letterlijk tegenkomt. Koningin Maxima, 17-5-1971 om 20.05 te Buenos Aires, Argentinië  

Laten we gaan kijken wat Koningin Maxima in een partner zoekt, van een relatie verwacht en hoe zijzelf erin staat.
Eerst gaan we terug naar ons lijstje van het begin:
 • Bij een vrouw kijken we naar Zon en Mars voor haar ‘manbeeld’
 • Bij een huwelijk of vaste, reeds ontwikkelde relatie, kijken we naar planeten in 7, hun tekenkleuring, aspecten en heerserschap om vervolgens heer 7 op dezelfde manier te bestuderen.
 • Zoek extra informatie bij Venus de planeet die onze manier van ‘liefde geven en willen ontvangen’ weerspiegelt.  
Maxima heeft Zon in Stier in 6. Zij zoekt dus zeker naar een aardetype en vooral een Stier. Dit stukje van het beeld dat zij van een man heeft is door de stand van de Zon in het 6e huis,  beladen met dienstbare omstandigheden. Hierdoor zoekt ze een man die zich ook nuttig kan maken door te dienen.
De Zon maakt 3 aspecten. Allereerst het vierkant met de Maan. Het wijst op negatieve ervaringen met het huwelijk van haar ouders. Dat huwelijk hoeft niet werkelijk slecht te zijn maar het is de interpretatie Maxima er aan geeft.
Hierdoor is Maxima gevoelig voor problemen in een huwelijk of vaste relatie. Immers, haar beleving van haar vrouw zijn (Maan) sluit gespannen aan op haar beeld van een man (Zon). Ze verwacht, als het ware, spanningen in elke intieme relatie.
De Maan is heer 7 en die rol behandel ik later. 
De Zon is heer 9, buitenland maar ook visie vormen, uitdragen, hogere studies ed.
Het beeld dat Koningin Maxima van een man heeft blijkt dus in direct verband te staan met het buitenland, visie vormen en die uitdragen.
Met heer 9 in 6 zal Maxima moeten reizen en / of studeren voor haar werk maar ook een bepaalde flair meenemen naar dat werk. 
De Maan is oa heer 8 die ook vierkant de Zon (manbeeld) staat. Heer 8 heerst over ‘alles of niets’, intense seksualiteit, graven en wroeten naar verborgen motieven, neurosen en andere psychologische zaken. Het naar boven halen van deze zaken kan voor een diepgaande verandering van de persoonlijkheid zorg dragen.
Al deze zaken hebben betrekking op de man die Maxima zoekt maar kunnen voor veel spanningen zorgen in de relatie. Het gaat immers om een vierkant. Maar gespannen aspecten maken dat er strijd geleverd moet worden. Een huwelijk kan hierdoor veel sterker worden dan het aanvankelijk was.
De Zon van Maxima staat ook conjunct Saturnus. Hier zien we dat het beeld van een man van Maxima er doorspekt is van beperking, afremmen, van regels en wetten, plichten en verantwoordelijkheden. Dit behoeft verder geen enkele toelichting, lijkt me.
Tot slot maakt de Zon van Maxima een driehoek met Pluto. Hier zien we dat het beeld dat Maxima heeft van een man samengaat met macht en timing om de boel te manipuleren en zo naar zijn eigen hand te zetten. Dit is natuurlijk ook een onderdeel van Maxima zelf maar ook zeker iets wat zij in een partner zoekt. 
Hoewel het hier gaat om een driehoek is er wel degelijk sprake van een bepaalde vorm van onbuigzaamheid en dominantie, hetgeen versterkt wordt door het teken Stier waar de Zon in staat. 

Mars weerspiegelt een ander deel van het manbeeld. Koningin Maxima heeft Mars in Waterman in het 2e huis. Hier zien we dat ze iemand zoekt die mentaal sterk en gericht is op het logisch beargumenteerbare. Een bepaalde vorm van vasthoudendheid vindt ze leuk en ook eigenwijsheid.
Vanuit het 2e huis zien we het thema Stier weer opduiken. Nog meer vasthoudendheid en weer die gerichtheid op financiële en materiele veiligheid.
Mars is harmonisch verbonden met Uranus in de vorm van een driehoek. Haar man moet dus wel van afwisseling houden, nieuwe spannende dingen ondernemen en vrijheidsdrang hebben.We zien nu dat, ondanks dat we hier te maken hebben met een driehoek, er een tegenstelling komt bovendrijven. Immers, er is heel veel behoefte aan vasthoudendheid, conservatisme, onbuigzaamheid, denk maar aan het Stierthema, de Saturnus op de Zon en de heer 8 die zich mengt in dat manbeeld. Nu zit er ineens ook behoefte aan spannende afwisseling.
Het één hoeft zeker het andere niet uit te sluiten. Bovendien werkt alles in de horoscoop en dus wordt één neiging niet weggedrukt door een andere. De behoefte aan afwisseling zal een manier vinden om zich uit te drukken. In het leven van Maxima zien wij, als buitenstaanders, dat ook. Er wordt veel gereisd, nieuwe dingen ontdekt en haar man is piloot. Dus ondanks het keurslijf waarmee zij het beeld van een partner heeft doorspekt, is er genoeg afwisseling.Mars maakt ook een driehoek met heer 3 (Uranus) dat wil zeggen dat Maxima graag goed kan praten met haar partner. Communicatie zal door dit harmonische aspect dan ook makkelijk en als vanzelf verlopen.
Laten we nu eens gaan kijken naar het 7e huis, het huis van de lange, vaste relatie.Koningin Maxima heeft geen planeten in 7 dus gaan we direct door naar heer 7, de Maan. Tot nog toe bespraken we aangeboren behoefte van de kroonprinses, nu gaan we naar ervaringen die ze opdoet in haar relatie.
Heer 7 staat in 3 en we zien dat er sterke gerichtheid is om met elkaar te praten en uit te wisselen. Vriendelijk, rustig en niet al te heftige discussies. De ervaring die Maxima heeft met Willem Alexander is dat hij mentaal, logisch en diplomatiek zaken met haar doorspreekt. Maar haar huwelijk brengt haar ook veel korte reisjes (3).
Heer 7 staat vierkant de Zon en hier zien we dat de ervaringen in haar relatie botsen met wie zij is en waar ze voor staat. Dit aspect wijst op scherpe aanpassingsproblemen aan het huwelijk. Het kiezen voor de eigen lijn of het kiezen voor de relatie. Er zal behoorlijk wat strijd zijn. Niet alleen binnen de relatie maar ook binnen de Koningin als individu die de concessies die zij moet doen ten behoeve van haar huwelijk, niet altijd als vanzelfsprekend op kan brengen.
Ook staat het huwelijk (heer 7) en het buitenland (heer 9 = Zon)) vierkant op elkaar. Dus we kunnen concluderen dat Maxima levenslang moeite zal hebben met het het feit dat haar man een buitenlander is. Het kost haar veel meer innerlijke strijd om haar echtgenoot te volgen dan zij op het oog laat zien.
Heer 9 staat naast buitenland ook voor de opbouw van een eigen levensvisie en voor het uitdragen hiervan. Ook hiermee zien we een forse botsing met de eisen die haar huwelijkse band van haar vraagt. Door haar huwelijk kan ze niet alles zeggen wat ze vindt en dat is niet makkelijk! Hier herkennen we duidelijk de verspreking waarin ze zei dat Nederland geen  cultuur heeft. Ondanks haar grote populariteit kreeg ze heel Nederland over zich heen.
Bijna in het verlengde van het voorgaande duiden we het vierkant tussen heer 7, ervaringen in haar huwelijk, met Saturnus. Remmen, beperken, regels, wetten, verplichtingen en verantwoordelijkheden kleuren deze relatie voor Maxima. Dit is een heel moeilijke stand!
We kunnen het relativeren en zeggen dat dit het keurslijf is waar een lid van de monarchie nu eenmaal in zit. En dit is natuurlijk ook zo. Maar het werkt ook persoonlijk want niet elk lid van ieder koningshuis heeft heer 7 vierkant Saturnus per definitie. 
Het is ook iets dat Koningin Maxima onbewust heeft opgezocht en waar de ervaringen met Willem Alexander haar met haar neus opdrukken. 
Ondanks het innerlijke gevecht dat plaatsing beloofd kan het, na veel strijd en verdriet, ook zorgen voor een langdurige, stabiele relatie. Zeker als we het combineren met het sterke Stier thema dat in haar horoscoop speelt. 
Maar of heer 7 vierkant Saturnus nu zo’n warme stand is…?
Omdat Saturnus heer 1 is zien we dat het huwelijk gespannen is waar het gaat om naar buiten treden. Een logisch aspect. Ze zal over haar huwelijksleven niet naar buiten kunnen treden en voordat ze eens gezond wil klagen over haar echtgenoot goed moeten bedenken wie zo daarvoor aanspreekt. 

We weten inmiddels al veel over de ervaringen die Maxima heeft met dit huwelijk. Toch komt er nog een belangrijke dimensie bij. Heer 7 staat in een Yod met Venus (heer 6 en heer 11) en Pluto (heer 12).
Een Yod figuur geeft crisis wanneer deze geactiveerd wordt door een transit of progressie. De crisis onderscheidt zich omdat er een gevoel ontstaat van geen kant op kunnen: met de rug tegen de muur staan. Omdat de crisis weerspiegeld door een Yod zo specifiek is, zien we dat mensen met een dergelijke aspectconfiguratie heel vindingrijk worden in het overleven van zo’n periode. Er wordt daarom gezegd dat een Yod figuur na veel hard werk een verborgen talent naar boven kan brengen.
Duiden we de Yod van Maxima stap voor stap vanuit de ervaringen in haar relatie dan zien we dat haar huwelijk (heer 7 = Maan) inconjunct staat met Pluto. Ze heeft steeds een zeurend stemmetje in haar achterhoofd (inconjunct) dat haar zegt dat er machtspelletjes gespeeld worden, dat ze gemanipuleerd wordt, geen beheersing heeft over haar eigen huwelijk en telkens strijd moet leveren (Pluto).
Dit wordt sterk bevestigd door de inconjunct die Pluto weer maakt met Venus. De inhoudt van Venus lijkt natuurlijk sterk op die van heer 7 daarom zal het gevoel dat zij door haar huwelijkspartner (heer 7) wordt overheerst en gemanipuleerd ook doorsijpelen in hoe zij liefde wil geven en ontvangen (Venus).
Venus is heer 6 en 11 dus jengelende, bijna onbewuste gevoel (inconjunct) door machtspelletjes omringt te worden (Pluto) strekt zich ook uit in haar werk (6) en met haar vrienden (11).
Omdat Pluto heer 12 is speelt er telkens een bijna irreëel wantrouwen mee waarbij het voelt alsof haar levenspartner dingen voor haar achterhoudt. Maar dat wantrouwen heeft ze ook naar mensen waar ze mee moet werken of die voor haar werken (heer 6) en bij vrienden en gelijkgestemden.
Het sextiel van de Yod wordt gevormd tussen heer 7 (Maan) en Venus hetgeen haar wel wat lucht geeft. Immers, ze voelt het als werkelijke liefde die ze ontvangt van Willem Alexander en ze kan hem dat geven ook, ondanks het wantrouwen en het voel steeds tegen machtsbehoefte van anderen aan te lopen. 

Samenvatting: 

Het teken Stier vormt zeker een belangrijk onderdeel van het beeld dat Maxima van een partner heeft. Maar ook een bepaalde mate van conservatisme, strengheid, geremdheid. Zij hoeft geen uitbundig type maar juist meer iemand die grenzen aangeeft en nadruk legt op regels, wetten, plichten en verantwoordelijkheden.
Haar man moet wel communicatief zijn en zaken met haar bespreken. Hij mag ook wel wat avontuurlijke initiatieven nemen. 
Het lijkt misschien tegenstrijdig te klinken maar een conservatieve man kan best van bv avontuurlijke sporten houden of, net als onze kroonprins, vliegtuigen kunnen besturen.Maxima zal een buitenlander trouwen maar dat is niet altijd even makkelijk. Voor haar is het van belang om alles te bespreken met haar partner, niet te diep maar gewoon een goed lopend contact te hebben. We zien echter dat dit niet altijd zal lukken. Er zal ook confrontatie zijn, crisis en behoorlijke spanningen. Dit lijkt haar aanleg te versterken waarin ze al een beeld heeft dat relaties niet altijd gesmeerd gaan en als vanzelf goed lopen.  

Aansluiting op elkaar: 

Zowel de Koning als de Koningin hebben Zon in Stier en hoewel een relatie met het zelfde Zonneteken wat saai kan zijn, is het zeker ook heel makkelijk. Men herkent veel van elkaar en heeft dezelfde kijk op de wereld om zich heen.
Beiden zoeken ook naar die Stier-inhouden bij een partner. Willem Alexander omdat hij zijn Zon in Stier in 7 zet en Maxima door haar Zon (manbeeld) in Stier. Dat wil zeggen dat concrete veiligheid en materiele zekerheid een bindingsfactor is in hun leven. Het moeilijk los kunnen laten, wat trage dat iedere Stier zo tekent, is voor beiden prettig. Maar waar de Koningin toch graag communiceert met haar partner, het luchtig wil houden, sociaal en niet te moeilijk, zal de Koning meer crisis ervaren in zijn intieme relatie. Vanuit een diepe onzekerheid wie hij is en hoe hij zijn maatschappelijke rol moet invullen leunt hij zwaar op zijn vrouw. Zij voelt dit als een druk die haar steeds mee de diepte in trekt. Het testen dat Willem Alexander nodig heeft om zijn vrouw te kunnen vertrouwen geeft haar het idee dat alles wat ze zegt in een strijd op leven en dood kan belanden. Hij op zijn beurt kan haar als grillig en onstabiel ervaren. Dit geeft weer angsten en wantrouwen.
In de horoscoop van beiden is het 10e huis sterk betrokken bij de moeilijke kant van de relatie. Koningin Maxima heeft een Yod van heer 7 naar een apex Pluto in 10 en Koning Willem Alexander heeft een ongeaspecteerde heer 10. 
Conclusie: Er is veel dat op een warme en passende relatie wijst maar net zoveel dat met strijd verbonden is. Strijd die vanuit Willem Alexander’s diepe onzekerheid voortvloeit en bij  Maxima verbonden is met het buitenland waar haar huwelijk haar heen voerde.